Schoolontwikkeling

De ondernemende school

De talenten, passies en inspiraties die bij de leerkrachten, de kinderen, de schoolleider en de ouders aanwezig zijn, zijn leidend. We zetten bewust in op ieders kwaliteiten.

Doelen

  • Zodat iedereen kan schitteren in wat hij goed kan. Ieder zich kan ontplooien als mens.
  • Er een gemeenschap ontstaat waar iedereen aangesproken wordt op zijn talenten.
  • Waar samengewerkt wordt op basis van de talenten van iedereen.
  • Waar talentvolle ontwikkeling, flow, energie en zelfsturend ondernemerschap de winst is!

Door verschillende ondernemende werkvormen verkennen, bouwen en borgen we op welke wijze jullie, binnen het team en in het onderwijs, talenten een plek gaan geven.

Invulling

In de intake bespreken we welk doel jullie als school willen behalen. Hier stemmen we de bijeenkomsten, het budget en de activiteiten op af.

Twijfel je? Laat mij je bellen

Heb je nog vragen of twijfel je nog of ik jou zou kunnen helpen? Laat mij je dan bellen. In een vrijblijvend gesprek praten we over wat ik voor jou kan betekenen en kunnen we elkaar alvast leren kennen. Ik kijk ernaar uit!

Share