Beste meneer Dekker,

Ik heb inmiddels begrepen hoe u over ons, basisschoolleerkrachten, denkt. 
Ik vraag me af hoe u aan dit beeld gekomen bent?
Heeft u misschien slechte ervaringen meegemaakt op de basisschool?

Ik heb namelijk een heel ander beeld van een flink aantal basisschoolleerkrachten.
Ondanks hun werk onder de huidige omstandigheden waarin niet het kind maar prestaties centraal staan. Waarin niet het ontwikkelproces maar de ‘afrekening’ leidraad geworden is. Waarin niet de pedagogiek maar het administreren een grote rol heeft gekregen.
 Ondanks deze tegenkrachten redden ze het om voor veel kinderen een inspirator en een rolmodel te zijn.
Ik ken écht veel leerkrachten die met plezier voor de klas staan. Met liefde hun beroep uitvoeren. Die van al de kinderen in hun klassen genieten en die, vanuit deze positieve instelling, de kinderen zien voor wat ze zijn en ze dit zelf laten ervaren.
Leerkrachten die van individuele kinderen een groep formeren, waarbinnen ieder kind zichzelf kan zijn en waar ieder kind durft te schitteren.
Leerkrachten die op het juiste moment opzij stappen om de kinderen het zelf te laten regelen.
Die extra gymtassen bewaren en deze stiekem voor de gymlessen aan hun leerlingen geven, omdat zij van thuis geen gymspullen meekrijgen.
Leerkrachten die persoonlijk succes van kinderen beleven als hun eigen succes!
Leerkrachten die groeien door en met de kinderen.
Leerkrachten die zoveel  power, talent en inspiratie geven voor alle kinderen in hun groepen.

Moet ik u uitleggen wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen?
Deze kinderen leren nagenoeg vanzelf, vanuit vertrouwen en zelfvertrouwen kunnen zij alles aan.

Moet ik u erop wijzen dat leerkrachten dit naast het lesprogramma doen?
Ik ben bang van wel, want u overvraagt en onderkent ze! Ik heb het gevoel dat u het basisonderwijs niet snapt. Dat kunnen we onszelf verwijten..maar de leerkracht die op dezelfde wijze omgaat met zijn leerlingen zoals u met ons zal ervaren dat hij een slecht jaar tegemoet gaat. Maar vooral dat hij een grote groep mensen ontwikkelkansen ontneemt.

Meneer Dekker ik vraag u, kijk niet met uw economische blik maar met een ontwikkelgerichte kijk naar leerkrachten! Zij zijn dé investering in onze samenleving. Zij zijn het die de stuwende motoren voor onze toekomst hun basis geven.
Op deze leerkrachten hoort u zuinig te zijn en ze te erkennen voor wat ze waard zijn!
Net zoals leerkrachten dat met hun leerlingen doen. Elke dag weer!

Durft u dat ook aan?